Su en eski ve etkili temel söndürme aracıdır. Suyun ısı soğutması ve buharlaşması sayesinde günümüzde bile en etkili söndürme aracıdır. Geleneksel söndürme sistemlerinde büyük su tanecikleri düşük söndürme alanlarında kullanılır ve kullanılan su çok fazladır. Kullanılan mahaldeki eşyalara zarar verir.

AKRONEX hybrid sistemi, doğal su kullanan ve AKRONEX’in söndürme konusundaki kapsamlı uzmanlığını yansıtan bir sistemdir. Ayrıca risk değerlendirmesi, sistem tasarımı, kurulum ve işletmeye alma ve bakımda kapsamlı destek sağlar. Hybrid yangın koruma sistemi, açık alanda ve büyümekte olan yangınları efektif ve hızlı bir şekilde düşük hidrolik basınçta söndürür. Benzersiz iki fazlı akış teknolojisi, su ve gaz karışımını ince(atomize boyut) su damlacıklarına ayırır. Hybrid sistem odaların ve eşyaların korunması için uygulanabilir. Hybrid sistem suyun fiziksel özelliklerinin sistem sayesinde optimize edilmesi ile etkili bir söndürme sistemi haline gelmiştir. Hybrid sistem uygulamalarında 85-100 bar ile basınçlandırılan su ve gaz karışımı, özel nozullar ile pulverize edilerek yüksek hızla boşaltılır.

SİSTEM’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ


Hybrid sistemde geleneksel yangın söndürme sisteminde olduğu gibi benzer bir sistemle aktarılır. Fakat bu sefer su damlacıkları (10 microndan daha az) 1 damladan 100 kat daha küçüktür. Geleneksel sistemden daha az su kullanarak %50 daha fazla ısı emilimi ve tamamen söndürme yapar. Hybrid sistem diğer sistemlerin aksine su ve azotu en iyi seviyede kullanarak birbirlerini tamamlayıcı olarak yangına etkide bulunurlar.

Küçük yangınlar için azot başlıca yangın söndürme gazıdır. Hybrid sistem alandaki oksijeni yanmanın devam edemeyeceği ve nefes alınabilen seviyeye indirir.

 • Buharlaşma sayesinde alevi ve çevresindeki yangından dolayı oluşan gazların sıcaklığını soğurur.
 • Buharlaşma ile alandaki oksijeni uzaklaştırır.
 • Küçük damlacıklar sayesinde alandaki ışımayı(radyasyon) zayıflatarak sona erdirir.
 • Hybrid sistem uygulamalarında 85-200 bar basınçlandıran su özel nozullar ile pulverize edilerek yüksek hızda boşaltılır.  Oluşan su gaz karışımı, suyun sıvı fazından 1800 kat daha fazla hacim kaplar. Ortamdaki oksijen miktarı %12-15 ‘e düşürülür

Yangın bastırmada hybrid sisteminin etkinliği hybrid sisteminin aktive olmasında sonra üretilen agent’ın damla boyutu, akı yoğunluğu ve akış dinamiği gibi akış karakterine bağlıdır. Akış karakteristiği, oluşabilecek yangının boyutuna, havalandırma gibi çevre koşullarına ve yakıtın korunmasına göre belirlenir.

AVANTAJLARI

 • Yangın algılandıktan sonra etkilenen mekanı tahliye etmeyi beklemeksizin anında söndürme işlemi başlar. Ekstradan geri sayım yapılmaz Yangın algılandıktan sonra anında müdahale,
 • Kullanım alanlarının çokluğu ve çeşitlerinin genişliği,
 • Korunan alanların neredeyse sıfır ıslanması
 • Su kullanımından dolayı oluşacak zararın minimum olması,
 • Çevre dostu ve çevreye duyarlı olması,
 • Atık oluşmaması,
 • Söndürme maliyeti düşüktür ve test edilebilir,
 • Yanıcı sıvılarda etkin söndürme özelliğine sahiptir,
 • Açık ve lokal alanlarda uygulanabilir,
 • Yeniden dolumu kolaydır,
 • Kendi kendine yetebilen – Minimum borulama.
 • Ekstradan sızdırmazlık sağlayan oda kurulumuna gerek yoktur

AKRONEX hybrid sistemi yangın bastırmayı insanlara zarar vermeden aktif bir şekilde yerine getirir. AKRONEX hybrid sistemi hem karada hem de denizde geniş bir yelpazede insan, mülk ve işinizin sürekliliğini korur.

NEDEN HYBRİD SİSTEM?

Standartlara göre 3 çeşit basınç bölgesi vardır. Bunlar: düşük, orta, yüksek basınç sistemleridir. AKRONEX’in titiz test prosedürleri ve tecrübesi HYBRİD sistemin şunları sağladığını göstermiştir:

 • Aleve çok iyi nüfuz etmesi
 • Korunan hacmin genişliği
 • Gazın ve suyun iyi karışımından dolayı geliştirilmiş bir soğutma etkisi ve yüksek buharlaşma oranı
 • Sistemin kapladığı alan ve ağırlığının az olması
 • Düşük su tüketimi

KULLANIM ALANLARI

 • Kimyasal boya depoları,
 • Patlayıcı ve parlayıcı kozmetik depoları,
 • Türbin jeneratörlerinde,
 • Acil durum jeneratörlerinde,
 • Yakıt pompalarında, Yakıt tanklarında,
 • Yağ tanklarında,
 • Motor test odalarında
 • Hidrolik pompa odalarında
 • Tünel yangınlarında
 • Elektrostatik kaplama, daldırma,
 • Müzeler
 • Kütüphaneler