AKRONEX CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Karbondioksit (co2) Gazl? S?nd?rme Sistmeleri

Karbon dioksit, korunan alana hızlı ve verimli bir şekilde etki eden renksiz, kokusuz ve iletken olmayan bir gazdır. Yoğunluğu, hava yoğunluğundan yaklaşık % 50 daha fazladır. Yangın söndürme sırasında, beyaz bir sis olarak görülür. Malzemeleri kirletmez veya olumsuz yönde etkilemez.

Bölgedeki oksijen konsantrasyonunu azaltır bu sebeple yangını boğar ve gazın hızlı genişlemesinin neden olduğu bir soğutma etkisi oluşturur. CO2 konsantrasyonu düşük olsa bile, solunum için tehlike oluşturduğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, deşarj sırasındaki görünürlük, CO2 sisi oluşumu nedeniyle büyük ölçüde azalır.

Bu yangın söndürücü, uygun güvenlik önlemleri sağlandığında, insanların sürekli olarak bulunmadığı mahallerde örneğin trafo odaları gibi alanlarda uygulanabilir. Yangın söndürme sistemi söndürme faaliyetini tamamladıktan sonra alan yeterince havalandırılmalıdır. Karbondioksit gazının yoğunluğu havadan daha ağır olduğu için alçakta birikir.

CO2 gazı, 21 ° C’de 60 bar’a kadar basınçlı silindirlerde saklanır. Dağıtım sistemi, 250 bar’da test edilen, 40 ° C ve 50 ° C maksimum depolama sıcaklıkları ile 0.75 Kg / L veya 0.67 Kg / L’lik bir doldurma faktörü kullanılarak şarj edilen bir dizi 67.5 litrelik silindirden oluşur.

Özellikleri ve Avantajları

 • Ozona zarar vermez,
 • Fiziksel söndürme yapar
 • Yerel söndürme amaçlı kullanılır,
 • İnsan yaşamının olduğu alanlarda kullanılmaz,
 • Yeniden doldurma maliyeti düşüktür, yaygın olarak kullanılabilir,
 • Boşalma süresi 60 saniyedir (yerel sistemler için 30 saniye).
 • Standartlara göre hesaplanan minimum deşarj süresi 60 saniye olmalıdır.
 • Lokal uygulamalar için, deşarj süresi en az 30 saniye olmalıdır.
 • Söndürme işlemini tamamlamak için daha uzun soğutma süresi gerekiyorsa, boşaltma süresi uzatılabilir.

Uygulama Alanları

CO2‘nin uygun olduğu çeşitli yangın söndürme uygulamaları aşağıda listelenmiştir.

 • RES (Rüzgar Enerjisi Santrali), HES, (Hidroelektrik Santraller),
 • GES (Güneş Enerjisi Santralleri) ve JES (Jeotermal Enerji Santralleri),
 • Elektrikli ekipman (makineler, transformatörler vb.),
 • Boyama kabinleri, endüstriyel fırınlar vb.
 • Elektronik kontrol üniteleri ve bilgi işlem merkezleri
 • Kapalı depolama alanları, toz boruları ve tüneller, vb.
 • Kapalı çerçeve iplik makinaları,
 • Silolar, arşivler, yanıcı sıvı depolama alanları.

Boşaltma süresi

Standartlara göre hesaplanan minimum deşarj süresi 60 saniye olmalıdır.

 • Lokal uygulamalar için, deşarj süresi en az 30 saniye olmalıdır.
 • Söndürme işlemini tamamlamak için daha uzun soğutma süresi gerekiyorsa, boşaltma süresi uzatılabilir.

Silindir Depolama Konteynerleri

AKRONEX COyangın söndürme sisteminin silindirleri, müşteri isteği doğrultusunda, konteyner içine montajı ve depolanması gerçekleştirilebilir. Bu çözüm bakım, nakliye ve montaj kolaylığı sağlar. Böylece daha güvenli bir ortam oluşturulmuş olur.

Akronex CO2 Tartı Sistemi

Tüplerdeki gaz sızıntısı silindirleri tartarak ve özel test cihazları kullanarak ölçülebilir. AKRONEX COsistemlerindeki silindirdeki gaz miktarını sürekli olarak kontrol etmek için, Akronex Tartı Sisteminin özel tasarımı isteğe bağlı olarak kurulabilir.

Tartı Sistemi Özellikleri

 • Gövde ve Çerçeve Alüminyum
 • Aleve Dayanıklı Limit Anahtarı
 • Paslanmaz

Teknolojinin gelişmesiyle, dünya nimetlerinden ve doğal kaynaklardan daha fazla yararlanan insanlar, aynı zamanda kirliliğe de neden olmaktadırlar. Karbon dioksit yangın koruma sistemleri, doğayı korumak adına sorumluluk bilinciyle yapılan bir seçimdir.